Praktische handvatten rond operaties en bij spoed bij patiënten met skeletdysplasie

Bij patiënten met aanlegstoornissen van het skelet is in het algemeen extra aandacht vereist rond (operatieve) ingrepen. Het engelstalige document Best practices in peri-operative management of patients with skeletal dysplasias (2017) geschreven door Klane K. White et.al. geeft een algemeen overzicht.

Cervicale instabiliteit kan bij een deel van patiënten met SED of SEMD voorkomen. Het is van belang dat dit bekend is bij spoedsituaties en bij operatieve ingrepen zodat de zorgverleners hiermee rekening kunnen houden bij intubatie.

Patiënten met SED en SEMD én cervicale instabiliteit krijgen het advies een spoedkaartje bij zich te dragen.

Pijnmedicatie

  • Zorg voor adequate pijnbestrijding zowel bij volwassenen als bij kinderen.
  • Houd bij de dosering van medicijnen rekening met lichaamslengte en gewicht.
  • Indien opname of operatie nodig is, neem dan s.v.p. eerst contact op met de behandelend specialist.

Beeldvormend onderzoek

  • Voorkom onnodige belastende bewegingen en tillen van de patiënt.
  • Patiënten of hun ouders/verzorgers hebben vaak al ervaring opgedaan bij eerdere onderzoeken. Zij kunnen behulpzaam zijn bij het vinden van de juiste positie voor het maken van een röntgenfoto.

Operaties en narcose

  • Let bij het overbrengen van de patiënt van en naar de operatietafel dat dit met voorzichtigheid en met de juiste ondersteuning gebeurt.
  • Let op aanwezige deformiteiten of contracturen bij het positioneren van de patiënt op de operatietafel.
  • Houd bij intubatie rekening met een mogelijke cervicale instabiliteit.

Lees meer bij Aandachtspunten en bij het Spoedkaartje.

 
 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) MED, SED of SEMD. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk MED-SED.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed