Collegiaal consult

De artsen uit het expertisenetwerk zien veel patiënten met Multiple Epifysaire Dysplasie (MED), Spondylo Epifysaire Dysplasie (SED), Spondylo Epi Metafysaire Dysplasie (SEMD) en zeldzamere varianten. Zij hebben daardoor veel ervaring met de behandeling en begeleiding van deze groep.

Het advies is om een patiënt met MED, SED, SEMD of zeldzamere varianten voor behandeling en begeleiding (éénmalig) te verwijzen naar het team van het expertisecentrum in Utrecht.

Ook met vragen of voor advies kunt u laagdrempelig contact opnemen met één van de collega’s in het MED-SED-expertisecentrum.

Via Expertisenetwerk op de kaart vindt u contactgegevens van het team voor kinderen en het team voor volwassenen van het MED-SED-expertisecentrum.

Ga naar het netwerk op de kaart

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed