Internationale samenwerking

Het NFU-expertisecentrum voor aangeboren skeletmalformaties in het UMC Utrecht, waaronder het expertisecentrum MED-SED valt, is verbonden aan het ERN-BOND: European Reference Network on Rare Bone Disorders. ERN-BOND is het netwerk van Europese expertisecentra op het gebied van zeldzame botziekten.

Het NFU-expertisecentrum voor aangeboren skeletmalformaties heeft een uitgebreid internationaal samenwerkingsverband met Europese, Canadese en Amerikaanse multidisciplinaire teams.

De Belgische multidisciplinaire teams met expertise op het gebied van MED, SED, SEMD en zeldzame varianten bevinden zich in de Universitaire Ziekenhuizen van Leuven en Gent:

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed