Algemene richtlijnen

Preventie van valincidenten

Bij MED en SED kan de balans minder goed zijn door problemen met gewrichten en standsafwijkingen. Hierdoor kan er een verhoogd risico op vallen zijn. Er zijn gerichte adviezen om vallen te voorkomen.
De ergotherapeut of een fysiotherapeut kan adviezen geven over maatregelen in huis.

NHG-standaard Pijn

Pijnstilling is een belangrijke pijler in de behandeling. De gangbare medicatie bestaat uit:

  • paracetamol
  • NSAID (Non-Steroidal Inflammatory Drugs), zoals ibuprofen of diclofenac. De ontstekingsremmende werking geeft verlichting bij irritatie en ontsteking van het gewricht.

De NHG-standaard Pijn (2018) geeft algemene adviezen bij het voorschrijven van pijnmedicatie.

Wanneer deze medicatie onvoldoende pijnverlichting geeft, kan een pijnspecialist adviezen geven over extra mogelijkheden voor het behandelen van de pijnklachten.

Informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen

De Richtlijn Informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen heeft tot doel het proces van informatievoorziening te optimaliseren aan at-risk familieleden na het vaststellen van een erfelijke aanleg bij een indexpatiënt. Door een uniforme werkwijze beoogt de richtlijn dat (meer) eerstegraads familieleden bereikt kunnen worden.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) MED, SED of SEMD. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk MED-SED.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed