Welke behandelingen zijn mogelijk?

De behandeling en begeleiding bestaat daarom vooral uit het verminderen van de gevolgen en het zo optimaal mogelijk houden van de kwaliteit van leven. De behandeling is multidisciplinair.

Afhankelijk van de aard en de ernst zijn er de volgende mogelijkheden voor behandeling en begeleiding:

 • pijnbehandeling
 • revalidatie (multidisciplinair)
 • fysiotherapie
 • orthopedische operaties
 • ergotherapie
 • hulpmiddelen
 • dieetadviezen
 • valpreventie; zie de Richtlijn Preventie van valincidenten
 • psychosociale ondersteuning door maatschappelijk werk of de psycholoog

Bij SED en SEMD

Bij patiënten met SED of SEMD met cervicale instabiliteit kan een operatie door de orthopedisch chirurg of de neurochirurg geïndiceerd zijn.

Specifieke behandeling en ondersteuning bij patiënten met SED met een mutatie in het COL2A1-gen:

 • controle oogarts
 • gehoorscreening, gehoorapparaat op indicatie
 • operatie i.v.m. schisis op indicatie

Lees meer bij Behandeling en begeleiding.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) MED, SED of SEMD. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk MED-SED.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed