Waar vind ik meer informatie over MED, SED of SEMD voor mijn patiënten?

De website van het expertisenetwerk heeft tot doel informatie te bieden over de organisatie van zorg bij MED, SED en SEMD, zowel voor zorgverleners als voor patiënten. De informatie over de aandoening zelf is daarom beknopt.

In het onderdeel Verdiepende informatie vindt u meer inhoudelijke informatie over MED, SED en SEMD, zoals diagnostiek en behandeling.

Bij Patiënteninformatie in het patiëntendeel staat uitgebreidere patiënteninformatie over MED, SED en/of SEMD.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) MED, SED of SEMD. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk MED-SED.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed